Støttemedlemskab

Støttemedlemskab koster kr. 60,- og indmeldelse sker ved at gøre en af disse:

Den nuværende kontingentperiode for støttemedlemsskab er frem til årsskiftet 2024/2025. Beløb og periode fastsættes ved generalforsamlingen i august.

Det er frivilligt at indbetale mere, som så bliver fastsat som den fremtidige støttekontingentbeløb. Ved betaling af samme beløb som almindeligt medlemskontingent på kr. 100,- betragtes det som almindelig indmeldelse i foreningen, hvis ordet "Støtte", "Støttemedlem" eller tilsvarende ikke fremgår af betalingen.

Betales ti gange støttemedlemsskab på 600eller der over, bliver man æresstøttemedlem og betragtes som støttemedlem for livet.

Det er altid muligt at indbetale gaver eller donationer til foreningen, ved at angive ordet "Gave" eller "Donation" ved indbetaling. Disse gaver giver ikke rettigheder som støttemedlem og kan ikke fratrækkes ens indkomst.

Støttemedlemsfordele

Ingen stemmeret på generalforsamlinger

Støttemedlemmer har ikke stemmeret på generalforsamlinger.

Dog kan støttemedlemmer ved starten af en generalforsamling spørge, om de må være til stede som observatører samt om de må få taleret enten specifikt omkring et enkelt punkt eller generelt. Her efter tager forsamlingen stilling til, om dette skal være tilfældet.

Støttemedlemskrav

Overholde foreningens vedtægter samt regler for deltagelse i arrangementer.

Oplyse fornavn og efternavn til registrering af støttemedlemskab.

Kontingent

Et støttemedlemsskab oprettet nu koster kun 60,- og gælder frem til årsskiftet 2024/2025.

Perioden og beløbet for et støttemedlemskab fastsættes på generalforsamlingen, som afholdes i august.

Efter indmeldelse

Inden for to hverdage vil der blive genereret en faktura på det indbetalte kontingent. Hvis vi har din mailadresse, så sendes den via mail og ellers kan den fås på forlangende.

Det er et fælles ansvar for både kasserer og støttemedlem at få fat i mailadresse til udsendelse af fakturaer for efterfølgende kontingentperioder.

Spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål eller er interesseret, så kontakt kasserer Claus Agerskov via sms eller opkald på telefon 5310 2904, eller på e-postadressen kasserer@agamerz.dk.

Nyheder:
16-04-24 Først BærBaren så ...
BærBaren med social it for unge og voksne bliver starten på lørdag og i maj kommer også LANaften og i juni endnu flere aktiviteter.

22-03-24 De unge tager over
Det sprudler med energi i bestyrelsen, hvor de unge vil give børn og andre unge de samme oplevelser, som de selv har fået i A'GamerZ.


Kalender:

Aug '24 Ordinær generalforsamling
Sæson 2024/25 på Roskilde Kro i Albertslund.

Se flere.